Tietosuojaseloste


Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä koskevien vaatimusten huomioon ottamista yksityishenkilöiden oikeuksien varmistamiseksi henkilötietoja kerättäessä ja koko tietojen käsittelyn elinkaaren ajan. Lisätietoa tietosuojasta löytyy tietosuojavaltuutetun sivuilta: www.tietosuoja.fi

Kat IN Kauneuspilkku (https://www.katinkauneuspilkku.fi) on ottanut käyttöön henkilötietojen käsittelyä koskevat selosteet, joilla tiedotetaan henkilötietojen käytöstä. Alla olevassa selosteessa kuvataan rekisterin tietosisältöä, tietojen käsittelyn oikeusperusteita sekä käyttötarkoitusta.

Seloste käsittelytoimista: Tietosuojaselosteessa on kerrottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, miten Kat IN Kauneuspilkku käsittelee tähän rekisteriin tallennettavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja ja mitä oikeuksia rekisteröidyllä on.

Rekisterin nimi: Kat IN Kauneuspilkun verkkosivujen yhteydenottolomake

Rekisterin pitäjä, yhteystiedot sekä tietosuojavastaava: Kat IN Kauneuspilkku Y-tunnus: 2619226-6, Kati Kallio Pohjantähdentie 14 B, 01450 Vantaa. Sähköposti: kati@katinkauneuspilkku.fi / Puh: +358 50 595 8486

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste: Rekisterissä käsitellään Kat IN Kauneuspilkun verkkosivujen kautta tulleita palautteita/yhteydenottoja. Palautteessa tulee olla palautteen antajan sähköpostiosoite ja tietoja käsitellään, jotta palautteen antajan viestiin voidaan vastata. Tietojen käsittely perustuu suostumukseen.

Rekisteröityjen ryhmät: Yhteydenottolomakkeen käyttäjät

Henkilötietoryhmät: Yhteydenottolomake sisältää henkilötietoja kuten nimi ja sähköpostiosoite (pakollinen, jos palautteeseen toivotaan vastausta).

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät: Kat IN Kauneuspilkku ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö: Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Tieto mahdollisesta henkilötietojen siirrosta kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle.

Henkilötietojen säilytysaika tai tämän ajan määrittämiskriteerit: Henkilötietoja säilytetään edellinen ja kuluva vuosi. Tiedot poistetaan, kun niiden säilytysaika on päättynyt.

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista: Henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan käytetään riskit huomioon ottaen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia. Tällaisia toimia ovat turvallisten laitetilojen käyttö sekä hallinnolliset ja tekniset tietoturvaratkaisut.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Tietojen oikaisemiseksi tulee lähettää uusi palaute.

Lakisääteinen tai sopimukseen perustuva vaatimus tietojen antamiseen ja seuraukset tietojen antamatta jättämisestä: Mikäli yhteydenottolomakkeen käyttäjä antaja ei anna sähköpostiosoitetta, hänen viestiinsä ei voida vastata.